Skip to content

Welke begeleiding past het beste bij de hulpvraag?

Bij Ons Plekske wordt er gewerkt met drie soorten begeleiding: groepsbegeleiding, individuele begeleiding en ambulante begeleiding. In overleg met ouders/verzorgers en desbetreffende instanties wordt besloten welke begeleiding het beste bij de desbetreffende jongere past.

Groepsbegeleiding

Groepen bestaan uit maximaal 3 á 4 jongeren. Er wordt zorgvuldig gekeken naar welke jongeren er samen in een groep kunnen werken. Hierbij wordt rekening gehouden met zaken zoals het niveau en interessegebieden. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren het goed met elkaar kunnen vinden en dat ze van elkaar kunnen leren. Hierbij is het dus enorm belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen bij elkaar waardoor zij zich het succesvolst kunnen ontwikkelen.

De dag start met het doornemen van de planning samen met een coach. Deze coach vertelt alle jongeren wat er voor die dag op de planning staat en welke jongere waar is ingedeeld. Ook krijgen ze te horen met welke coach ze die dag samenwerken. Bij deze coach kunnen ze altijd terecht als ze iets kwijt willen.

Wij vinden persoonlijke aandacht enorm belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom onze groepjes klein blijven. Op deze manier kunnen de coaches het gedrag van de jongeren optimaal monitoren en zo het beste inspelen op de situatie.

Individuele begeleiding

Aan het begin van de dag krijgt de desbetreffende jongere een persoonlijke coach toegewezen. Ze starten de dag met het doornemen van de planning. Samen met de persoonlijke coach worden er diverse activiteiten ondernomen.

Individuele begeleiding betekent niet dat de jongere niet wordt geïntegreerd met andere jongeren op de boerderij. Wij vinden het juist belangrijk dat de jongeren onderling ook contact hebben met elkaar. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten is tevens ook een leerzaam proces voor iedereen.

Naast 1 op 1 begeleiding worden er namelijk ook activiteiten ondernomen in een kleine groep. De persoonlijke coach blijft hierbij altijd aanwezig zodat ze zich ten alle tijden ook weer terug kunnen trekken en over kunnen gaan naar 1 op 1 begeleiding.
De persoonlijke coach is het aanspreekpunt voor die dag. Als de desbetreffende jongere ergens mee zit, dan kan hij/zij altijd terecht bij de persoonlijke coach en wordt er samen gezocht naar een passende oplossing.

Ambulante begeleiding

Ook wordt er bij Ons Plekske gewerkt met ambulante begeleiding. Deze begeleiding gaat gepaard met individuele begeleiding. De desbetreffende jongere wordt thuis opgehaald door zijn/haar coach. Ambulante begeleiding kan plaatsvinden bij de jongere thuis of buiten de deur, afhankelijk van de wensen en het bijbehorende programma.

Voor deze begeleiding wordt gekozen als de stap nog te groot is om de desbetreffende jongere te laten integreren met de andere jongeren op de boerderij. Het opdoen en onderhouden van sociale contacten is voor elk individu erg belangrijk en laat een ieder sterker groeien. Met behulp van ambulante begeleiding worden de eerste stapjes gemaakt, waarna er wordt gestreefd om uiteindelijk over te gaan op individuele begeleiding waarbij de jongere zo nu en dan ook wordt geïntegreerd met andere jongeren op de boerderij.

CONTACT US

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur support@artbees.net sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sanne Branderhorst

”Ik werk sinds 2019 als coach bij Ons Plekske en ik vind het ontzettend leuk en uitdagend om te werken met jongeren met een beperking. In de begeleiding van onze jongeren vind ik het belangrijk dat we uitgaan van hun talenten en kwaliteiten in plaats van hun beperkingen. Deze jongeren kunnen vaak veel meer dan we denken. Het beste uit deze jongeren naar voren halen, geeft mij een heel goed gevoel. Het zien van de groei die onze jongeren mee maken vind ik geweldig en dat maakt dit ook heel dankbaar werk”.