Skip to content
Ons Plekske-120-1

Dé zorgboerderij van Brabant, midden in de gemeenschap van Vinkel.

Ons Plekske is dé zorgboerderij van Brabant. Niet alleen vanwege de prachtige monumentale woon- en werkboerderij midden in de gemeenschap van Vinkel. Ook omdat de jongeren een prominente rol vervullen bij alles wat Vinkel beweegt. Ons Plekske is dé zorgboerderij van Brabant die jongeren uitdaagt en stimuleert om hun talenten verder te ontwikkelen en nieuwe te ontdekken om zo het uiterste uit zichzelf te halen. En met succes! Wij willen graag onze jongeren leren om het zelf te doen.

Dé zorgboerderij van Brabant waar werk, studie, sport en ontspanning samenkomen

Wij bieden dagbesteding op maat op het gebied van horeca, tuinieren, sport, muziek en diverse creatieve activiteiten zoals koken, bakken, toneel, houtbewerking en techniek. Hierbij werken wij samen met diverse leerbedrijven in Brabant. 

Ook bieden wij onze jongeren de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op studiegebied, van wiskunde tot geschiedenis, biologie en (vreemde) talen. 

Voor meer informatie, zie de pagina activiteiten

Onze missie

Bij dagbesteding Ons Plekske in Brabant staan de jongeren centraal. Ons Plekske is een plek waar het mogelijk is te zijn wie je bent en te doen waar je goed in bent. De focus ligt op persoonlijke professionele begeleiding, vakkennis en het blijven ontwikkelen in het aanbod van de dagbesteding. Ons Plekske staat ervoor om jongeren een positieve ervaring te laten beleven aan een fijne invulling van hun dag. De dagbesteding moet het zelfvertrouwen van de jongeren vergroten, waarbij zij het gevoel krijgen een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan het werk.

Onze visie

Ons Plekske is een zorgboerderij in Brabant waar persoonlijke aandacht centraal staat. Hierbij wordt er altijd gekeken in mogelijkheden en kansen voor de jongeren. Niks is bij Ons Plekske te gek. Wij willen de jongeren laten zien dat zij het zelf kunnen en daarbij hun zelfvertrouwen vergroten.

Alle jongeren mogen zich bij Ons Plekske ontwikkelen op hun eigen tempo en eigen manier. We beginnen op een laag niveau, zodat de jongeren succeservaringen op kunnen doen en zij zich stapje voor stapje kunnen ontwikkelen. Op de zorgboerderij wordt er altijd ingespeeld op de persoonlijke vraag en begeleidingsbehoeften van de jongeren.

Bij Ons Plekske willen wij het beste voor de jongeren. Dit betekent ook dat we altijd kritisch naar onszelf blijven kijken om de dagbesteding te blijven optimaliseren en uitdagingen te blijven zoeken voor onze jongeren. We vragen de cliënten en ouders/wettelijke vertegenwoordigers regelmatig om feedback om zo optimaal op hun behoeftes in te kunnen spelen. Dit door middel van een cliëntenraad en tevredenheidsonderzoek. Ons Plekske is een betrokken dagbesteding.

Wij willen de jongeren een fijne en zinvolle dagbesteding bieden waar ze met een veilig en warm hart naar toe gebracht kunnen worden. Kom langs op onze zorgboerderij in Brabant om kennis te maken.

CONTACT US

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur support@artbees.net sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sanne Branderhorst

”Ik werk sinds 2019 als coach bij Ons Plekske en ik vind het ontzettend leuk en uitdagend om te werken met jongeren met een beperking. In de begeleiding van onze jongeren vind ik het belangrijk dat we uitgaan van hun talenten en kwaliteiten in plaats van hun beperkingen. Deze jongeren kunnen vaak veel meer dan we denken. Het beste uit deze jongeren naar voren halen, geeft mij een heel goed gevoel. Het zien van de groei die onze jongeren mee maken vind ik geweldig en dat maakt dit ook heel dankbaar werk”.